Pražský hrad

Pražský hrad
Pražský hrad

Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy, na vrchu Opyš. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské.

hradKod památky : 11719/1-922

Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z hradiště založeného v 9. století, se svými rozměry 570 m délky a 128 m šířky jeden z největších hradních komplexů na světě. Rozloha hradu se obvykle uvádí 7,28 ha, ale dodnes je předmětem sporů. Je považován nejen za symbol města, ale i české státnosti a podle Guinessovy knihy rekordů za největší starobylý hrad na světě.

Součástí hradu je Katedrála svatého Víta, tradiční místo korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Kromě mnohých českých panovníků (včetně čtyř císařů), pražských biskupů a arcibiskupů, duchovních, šlechticů i jiných lidí spjatých s pražským dvorem jsou v katedrále pochováni i někteří světci – velká část českých zemských patronů (sv. Václav, Vít, Vojtěch, Zikmund nebo Jan Nepomucký). Jsou zde také uloženy české korunovační klenoty.

Původně byl jako „Praha“ označován skalnatý ostroh, na kterém dnes stojí Pražský hrad. Označení se přeneslo i na nově vzniklé hradiště. Název „Praha“ se v průběhu následujících staletí rozšířil i na města založená pod Pražským hradem, která pak byla označována jako „města pražská“.

Pražský hrad bývá nesprávně označován jako „Hradčany“. Hradčany je název poddanského města, později královského města Hradčany, které bylo založeno v 1. polovině 14. století v blízkosti Pražského hradu – na jeho západním předpolí. Pražský hrad býval samostatným správním celkem, nevztahovalo se na něj městské právo a v minulosti nikdy nebyl pod správou Hradčan, naopak Hradčany samy podléhaly Pražskému hradu, resp. nejvyššímu (pražskému) purkrabí.

Název

Pražský hrad

Původně byl jako „Praha“ označován skalnatý ostroh, na kterém dnes stojí Pražský hrad. Označení se přeneslo i na nově vzniklé hradiště. Název „Praha“ se v průběhu následujících staletí rozšířil i na města založená pod Pražským hradem, která pak byla označována jako „města pražská“.

Pražský hrad bývá nesprávně označován jako „Hradčany“. Hradčany je název poddanského města, později královského města Hradčany, které bylo založeno v 1. polovině 14. století v blízkosti Pražského hradu – na jeho západním předpolí. Pražský hrad býval samostatným správním celkem, nevztahovalo se na něj městské právo a v minulosti nikdy nebyl pod správou Hradčan, naopak Hradčany samy podléhaly Pražskému hradu, resp. nejvyššímu (pražskému) purkrabí.

 

Pokud se chystáte dostat na Pražský hrad, tak Vám nezbude nic jiného, než se vydat pěšky. MHD zde nejezdí. Je zde krásný rozhled, je vidět i Pražský orloj. V jeho okolí se nachází mnoho kvalitních a stylových pražských restaurací.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít