Pražský hrad

Pražský hrad




Pražský hrad

Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Praha , na vrchu Opyš.jízdárna. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské.

Pražský hrad
Pražský hrad

Kod praha památky : 11719/1-922

Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z hradiště založeného v 9. století, se svými rozměry 570 m délky a 128 m šířky jeden z největších hradních komplexů na světě. Rozloha hradu se obvykle uvádí 7,28 ha, ale dodnes je předmětem sporů. jízdárna pražského hradu, Je považován nejen za symbol města, ale i české státnosti a podle Guinessovy knihy rekordů za největší starobylý hrad na světě.

Součástí hradu je Katedrála svatého Víta, tradiční místo korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Kromě mnohých českých panovníků (včetně čtyř císařů), pražských biskupů a arcibiskupů, duchovních, šlechticů i jiných lidí spjatých s pražským dvorem jsou v katedrále pochováni i někteří světci – velká část českých zemských patronů (sv. Václav, Vít, Vojtěch, Zikmund nebo Jan Nepomucký). Jsou zde také uloženy české korunovační klenoty. informace , jízdárna pražského hradu

informace

Původně byl jako “Praha” označován skalnatý ostroh, na kterém dnes stojí Pražský hrad.  informace, Označení se přeneslo i na nově vzniklé hradiště. Název “Praha” se v průběhu následujících staletí rozšířil i na města založená pod Pražským hradem, která pak byla označována jako “města pražská”.hradní stráž

Pražský hrad bývá nesprávně označován jako “Hradčany”. Hradčany je název poddanského města, později královského města Hradčany, které bylo založeno v 1. polovině 14. století v blízkosti Pražského hradu – na jeho západním předpolí. Pražský hrad býval samostatným správním celkem, nevztahovalo se na něj městské právo a v minulosti nikdy nebyl pod správou Hradčan, naopak Hradčany samy podléhaly Pražskému hradu, resp. nejvyššímu (pražskému) purkrabí.

Název

hrad

Původně byl jako “Praha” označován skalnatý ostroh, na kterém dnes stojí Pražský hrad. Označení se přeneslo i na nově vzniklé hradiště. Název “Praha” se v průběhu následujících staletí rozšířil i na města založená pod Pražským hradem, která pak byla označována jako “města pražská”.

jízdárna pražského hradu

Pražský hrad bývá nesprávně označován jako “Hradčany”. Hradčany je název poddanského města, později královského města Hradčany, které bylo založeno v 1. polovině 14. století v blízkosti Pražského hradu – na jeho západním předpolí. Pražský hrad býval samostatným správním celkem,  informace, nevztahovalo se na něj městské právo a v minulosti nikdy nebyl pod správou Hradčan, naopak Hradčany samy podléhaly Pražskému hradu, resp. nejvyššímu (pražskému) purkrabí.jízdárna pražského hradu

hradní stráž

hradní stráž jsou příslušníci státního orgánu Praha, zahrady pražského hradu

jelení příkop

jelení příkop je příkop pod hradbami hradu

Pokud se chystáte dostat na Pražský hrad, tak Vám nezbude nic jiného, než se vydat pěšky. Mhd praha zde nejezdí. Je zde krásný rozhled, je vidět i Staroměstský orloj . V jeho okolí se nachází mnoho kvalitních a stylových pražských restaurací.

 

zahrady pražského hradu

zahrady pražského hradu jsou obvzláště v letních měsících krásně rozkvetlé

vladislavský sál

Vladislavský sál je největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu, součást Starého královského paláce. Byl postaven za panování Vladislava Jagellonského, po němž je pojmenován, architektem Benediktem Rejtem a představuje jednu z předních ukázek české pozdní, vladislavské gotiky. V minulosti sloužil jako místo korunovačních hostin českých panovníků a dokonce se zde konaly jezdecké rytířské turnaje na koních apod. Dnes je sál vyžíván pro reprezentační shromáždění o státních svátcích, slavnostní zasedání Parlamentu a podobně.Vladislavský sál.

Vladislavský sál
Vladislavský sál

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít