Pražský hrad

V Příběhu Pražského hradu je nově vystavena konzervovaná zbroj sv. Václava

Přilba, zbroj a meč sv. Václava (součást Chrámového pokladu) byly v poslední době podrobeny rozsáhlému průzkumu a také byly nově konzervovány. Meč je prezentován ve stálé expozici Pokladu, přilba v Příběhu Pražského hradu. Nyní se do Příběhu Pražského hradu vrací i zbroj, která je umístěna společně s přilbou ve vitríně věnované hlavnímu českému patronovi.

prilba-sv--vaclavaPřilba, zbroj a meč zvané Svatováclavské vždy patřily mezi nejstarší a nejcennější památky spojované s nejvýznamnějším českým patronem. V prvních zprávách, ale i v mladších interpretacích, se ponejvíce soudilo, že památky byly kdysi spjaty s osobou sv. Václava, anebo pocházejí z doby jemu ne příliš vzdálené. Výjimkou byl pouze ve 20. století převažující názor některých odborníků, že meč je až gotický. Nedávno se však prokázalo, že i tuto zbraň mohl kdysi sv. Václav vlastnit.

Sv. Václav asi vlastnil i zbroj, dnešní košili zbroje. I ji lze datovat do začátku 10. století. Pocházela z Byzance nebo Předního východu, nelze ale ani vyloučit domácí původ, případně v oblasti Velké Moravy. Byla zhotovena z železného pletiva technikou svařovaných a nýtovaných kroužků. Její plocha byla sestavena tak, že původně samostatné díly čtvercového či obdélného tvaru byly posléze spojeny do konečného tvaru.

pribeh-prazskeho-hradu-2-20150914-173830 pribeh-prazskeho-hradu-kosileI zvon přilby, vykovaný zřejmě v Čechách z jednoho kusu železa, mohl světci patřit. Původně se na něm nacházel integrální nánosník v místě, kde je dnes připevněn mladší a kdysi samostatný kus s postavou Ukřižovaného. O používání přilby, a to zřejmě v boji, svědčí specifický otvor na týlu, snad související s úderem sekyrou. Na přelomu 10. a 11. století byl ke zvonu starší přilby připevněn zdobný nánosník s postavou Ukřižovaného a obroučka, importy ze Skandinávie. K úpravě dal pravděpodobně popud kníže Boleslav II. (zemřel 999), o němž je známo, že kult sv. Václava podporoval a také měl zálibu ve zbraních.

Zbroj svatého Václava si prohlédnete společně s přilbou v expozici Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci na Pražském hradě. Meč je  prezentován ve stálé expozici Pokladu v kapli sv. Kříže v katedrále svatého Víta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít