Pražský hrad

Příběh Pražského hradu

Stálá expozice Příběh Pražského hradu byla otevřena před jedenácti lety s cílem připomenout domácím i zahraničním návštěvníkům tisíciletou historii místa, v němž se tvořily dějiny české státnosti.

pribeh-prazskeho-hradu-2-20150914-173830

V autentických prostorách gotického podlaží Starého královského paláce zprostředkovávají zajímavý zážitek především originální památky ze sbírek Pražského hradu, doplněné texty na panelech i detailními popiskami exponátů (v českém a anglickém jazyce).

Koncepce expozice se musela přizpůsobit prostorovým možnostem paláce a tudíž  byla výstava rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první trasa chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní dějinné události a stavební vývoj hradního areálu od prehistorie po 20. století. Druhá linie rozvíjí formou ucelených příběhů inspirativní témata napříč kulturní historií, spojená přímo s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh stolování a další.

V expozici jsou dále instalovány interaktivní programy .s vizualizací stavebního vývoje hradního areálu a bohatými informacemi o daném období v Evropě, Čechách a na Pražském hradě. Pro děti je připraven netradiční dětský program, kdy se skokem v čase stávají jednou pomocníky jedné z historických  postav spojených s hradním areálem. Program je přizpůsoben školní výuce na prvním i druhém stupni. V expozici se dále promítá film Proměny Pražského hradu, který přibližuje skrytá zákoutí tisíciletého sídla panovníků  i nevystavené hradní památky  K výstavě byla také vydána i rozsáhlá publikace vykreslující dobový kulturní a duchovní život od pravěku do současnosti doplněná mnoha fotografiemi.

Expozice však nebyla koncipována jako statická, naopak  během pěti let jejího trvání byly několikrát přidány či vyměněny exponáty. Především se jednalo o nově konzervované památky, jako pohřební šaty českých panovníků,  renesanční sklo a další. Také se obnovovaly celé Příběhy, například byl instalován Příběh korunovací, Příběh mamuta, Příběh tepla atd.. Po celou dobu probíhá přednáškový cyklus, kdy jsou v pravidelných čtrnáctidenních intervalech posluchačům zprostředkovány nejnovější poznatky o různých tématech úzce či volně se vážících k hradní expozici.

Datum a místo konání

Letní období: 9.00-17.00 hod.

Zimní období: 9.00-16.00 hod.

Starý královský palác, gotické podlaží

Vstupné

Základní: 140,- Kč

Snížené (děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let): 70,- Kč

Rodinné (1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí):  280,- Kč

Příběh Pražského hradu je také možné navštívit se vstupenkou na návštěvnický okruh A.

 

Třídy základní škol do 30 žáků (po zakoupení vstupenky na velký okruh, po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou + max. 2 doprovázející osoby): 150,- Kč

Děti mateřských škol s doprovodem (po předložení školou potvrzeného jmenného seznamu): zdarma

Děti do 6 let: zdarma

Držitelé průkazu ZTP / ZTP-P + 1 doprovod: zdarma

Průvodci s licencí doprovázející klienty se zakoupenou vstupenkou do návštěvnických objektů Pražského hradu: zdarma

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít